Слоўнікавыя словы

     
НацянькІ                              НаталІць
БАбіна лЕта                        АтракцыЁн
СпАдчына                           ДыяпазОн
ПалісАднік                          КарпатлІвы
НаперагОнкі                        ГлытОк
МЯккі                                   СібІр'ю
МЯкаць                                СвІр'ю
НЕтры                                  ВЕрф'ю
ЭнтузіЯст                            ПІшчык
РадзІма                                ДУдка
БАцькаўшчына                   СпагАда
МіласЭрны                          АпантАнасць
ВАбны                                 ТЫсяча
МільЁн                                 МільЯрд
Дзве                                      ДзвЕры
АбЕдзве                               ЛЕдзьве
РахмАны                              ПАсвіць
ПАсвяць                               ПасцІ
ПАсціць                               ЛІтасць

Комментариев нет:

Отправить комментарий