9.9.15

Рознаскланяльныя назоўнікі

Род назоўнікаў. Цяжкасці перакладу. Скланенне словазлучэнняў.
Некаторыя назоўнікі у беларускай мове, у адрозненні ад рускай, маюць іншы род, што часта выклікае пэўныя цяжкасці. Далей прыведзены прыклады, на якія трэба звярнуць увагу. Яны часцей усяго сустракаюцца ў дамашніх работах, кантрольных заданнях, дыктантах і г.д.

Перакласці словазлучэнні на беларускую мову, вызначыць род назоўнікаў.Запісаць словазлучэнні ў родным, давальным i месным склонах.

5.9.15

НацянькІ                              НаталІць
БАбіна лЕта                        АтракцыЁн
СпАдчына                           ДыяпазОн
ПалісАднік                          КарпатлІвы
НаперагОнкі                        ГлытОк
МЯккі                                   СібІр'ю
МЯкаць                                СвІр'ю
НЕтры                                  ВЕрф'ю
ЭнтузіЯст                            ПІшчык
РадзІма                                ДУдка
БАцькаўшчына                   СпагАда
МіласЭрны                          АпантАнасць
ВАбны                                 ТЫсяча
МільЁн                                 МільЯрд
Дзве                                      ДзвЕры
АбЕдзве                               ЛЕдзьве
РахмАны                              ПАсвіць
ПАсвяць                               ПасцІ
ПАсціць                               ЛІтасць